Subsidies en financiering

Wat kunt u verwachten van de overheid?

Groenbeheer Nederland

Subsidie & financiering

SDE+ subsidie

De tegemoetkoming in duurzame toepassing

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure. Wij regelen alles voor u, zowel de aanvraag als ook de aanmelding van de SDE bij ingebruikname.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie

Neem contact op met Groenbeheer Nederland en wij kunnen samen met u gaan berekenen welke subsidie of andere tegemoetkoming op uw situatie van toepassing is.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wat is de EIA?

Groenbeheer Nederland kan u behulpzaam zijn om nog meer voordeel te behalen op uw investering in duurzame energie. Wij hanteren als scherpe prijzen voor onze producten en door onze creatieve oplossingen kunnen wij voor uw budget een prima oplossing bieden. Echter kunt u ook profiteren van de huidige Energie-Investeringsaftrek (EIA) die de overheid ter beschikking stelt. Zo heeft u naast een veel lagere energierekening straks een fiscale aftrek die gemiddeld tot 14% van de investering kan oplopen. Voor 2016 is er € 161 miljoen beschikbaar gesteld en hierbij geldt op is op. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

4 voorwaarden om in aanmerking te komen

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

Welke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking?

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA: Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen. De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden. Indien u interesse heeft in de Energie-investeringsaftrek en wilt weten hoe het precies werkt, kunt u contact met ons opnemen. Groenbeheer Nederland zorgt ervoor dat u maximaal gaat profiteren.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wat is de EIA?

Groenbeheer Nederland kan u behulpzaam zijn om nog meer voordeel te behalen op uw investering in duurzame energie. Wij hanteren als scherpe prijzen voor onze producten en door onze creatieve oplossingen kunnen wij voor uw budget een prima oplossing bieden. Echter kunt u ook profiteren van de huidige Energie-Investeringsaftrek (EIA) die de overheid ter beschikking stelt. Zo heeft u naast een veel lagere energierekening straks een fiscale aftrek die gemiddeld tot 14% van de investering kan oplopen. Voor 2016 is er € 161 miljoen beschikbaar gesteld en hierbij geldt op is op. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

4 voorwaarden om in aanmerking te komen

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

Welke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking?

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA: Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen. De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden. Indien u interesse heeft in de Energie-investeringsaftrek en wilt weten hoe het precies werkt, kunt u contact met ons opnemen. Groenbeheer Nederland zorgt ervoor dat u maximaal gaat profiteren.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

ISDE: Subsidie duurzame energie voor particulieren

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure. Wij regelen alles voor u, zowel de aanvraag als ook de aanmelding van de SDE bij ingebruikname.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie

Neem contact op met Groenbeheer Nederland en wij kunnen samen met u gaan berekenen welke subsidie of andere tegemoetkoming op uw situatie van toepassing is.