Wetten & Regelgeving

Wij bieden bedrijven alle financiële diensten, inclusief financiële analyse van de onderneming.

Een groene start is het halve werk

Bespaar, verdien en verduurzaam

Groenbeheer Nederland

Energie labels

Wanneer u een pand verhuurd of verkoopt, verplicht de RVO u om het energielabel mee te leveren bovendien wordt dit in 2023 verplicht. Het energielabel weerspiegeld, hoe zuinig en hoe milieuvriendelijk en of energiebesparend het gebouw is. BENG staat voor: bijna-energieneutraal-gebouw. Tevens staat er informatie op over de prestaties van het object en de gebruikte materialen bij de productie. De milieuvriendelijkheid binnen een gebouw word geïndexeerd d.m.v. de letters A t/m G.

Spoedservice

In het geval van een onverwachte verkoop of huuropzegging, dan wilt u zo snel mogelijk alles geregeld hebben. Wij van Groenbeheer Nederland zorgen voor een spoedige afhandeling (binnen 2 weken).

Wanneer heb ik een energielabel nodig?

Bij verhuur, verkoop of oplevering van:

 • Kantoorpanden
 • Bedrijfsverzamelgebouw
 • Winkelpanden
 • Horecapanden
 • Verkoopruimtes
 • Bedrijfsunits
 • Panden met een medische functie
 • Sportgebouwen
 • Openbaren gebouwen en overheidsgebouwen

Een energielabel is niet nodig voor:

 • Werkplaats
 • Gebouw met religieuze functie;
 • Gebouw met oppervlakte minder dan 50m 2
 • Bedrijfspand dat alleen gebruikt voor opslag of bewerking, magazijn of fabriekshal;
 • Tijdelijke gebouw, noodgebouw, bouwkeet, noodlokaal;
 • Recreatiewoning die minder dan 4 maanden per jaar wordt gebruikt;
 • Gebouwen die niet worden verwarmd zoals garages, schuren etc.
 • Monumenten

Waarom heb ik een energielabel nodig?

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert sinds 2015 bij verkoop , verhuur of oplevering of een pand een energielabel heeft. Als een pand geen energielabel heeft dan kan er een boete worden opgelegd van € 1000,- per niet getroffen maatregel oplopend tot een bedrag van maximaal € 20.250,–. Een energielabel is dus benodigd in de volgende gevallen:
● Bij verhuur van een pand aan een nieuwe huurder, op het moment van afsluiten van het
huurcontract;
● Bij verkoop van een pand, op het moment van overdracht;
● In het jaar 2023

EPA-U certificaat

Het energielabel voor Utiliteit, Energie Prestatie Advies Utiliteit

Dit energielabel is uitsluitend voor utiliteitsgebouwen. Het label laat u zien hoe zuinig een gebouw met energie omgaat. Tevens geeft het energielabel weer welke acties tot energie besparen er mogelijk zijn. Het energielabel is verplicht voor bezitters van een utiliteitsgebouw als hij deze gaat verkopen, verhuren of opleveren. Voorbeelden van utiliteitsgebouwen zijn onder andere ziekenhuizen, scholen en kantoorgebouwen.

Het energielabel is voor het verhuren of verkopen van utiliteitsgebouwen wettelijk verplicht

Dit geldt voor zowel oude als nieuwe gebouwen. Bij het verhuren van het utiliteitsgebouw dient de eigenaar een afschrift van het betreffende energielabel aan de nieuwe verhuurder over te dragen. Als het utiliteitsgebouw wordt verkocht zal de koper het energielabel van de voorgaande eigenaar ontvangen.

Aanvragen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen

Het registeren van een energielabel voor utiliteitsgebouwen gaat anders dan bij woningen. In dit geval krijgt u namelijk geen voorlopig label. Deze kunt u dus ook niet via het internet veranderen naar een definitief label. U dient zelf contact op te nemen met een EPA-U adviseur. De adviseur zal het gebouw op verschillende kenmerken gaan controleren. Daarna krijgt u als eigenaar van het gebouw een energielabel. De deskundige zal deze vervolgens registeren

Meer weten over hoe u kunt besparen?

Wij helpen u graag. Een van onze experts kan u vrijblijvend helpen met uw vragen omtrent besparen. Zet vandaag nog de stap naar een duurzamer morgen.

Informatieplicht

Groenbeheer Nederland ontzorgt u graag in het gehele traject.

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De informatieplicht, oftewel de ipwm is per 1 juli 2019 verplicht gevolgd door de erkende energiebesparende middelen. Dit betekent dat u uiterlijk voor 1 juli 2019 had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Recentelijk wordt hier streng op gecontroleerd. Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een onnodige boetes, en kijk welke erkende maatregelen op uw branche van toepassing zijn!

Aanvragen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen

1. Inspecteur komt op locatie en rapporteert de reeds getroffen maatregelen en de nog te treffen
verplichtte maatregelen.
2. Wij analyseren, controleren en verwerken uw gegevens.
3. Wij dienen het rapport in het E-loket van de RVO.
4. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat, waarmee u heeft voldaan aan de
informatieplicht!
5. Wij hanteren een standaardtarief vanaf 699,- excl. BTW tot 1000 m2 per vestiging.

EED-audit

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat uw onderneming, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht heeft. Dat hangt af van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Heeft u een EED-auditplicht, dan had u tot en met 5 december 2019 uitstel om te rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.