Informatieplicht

Boetes voorkomen? Groenbeheer Nederland neemt het gehele proces uit handen.

Groenbeheer Nederland

Bespaar, verdien en verduurzaam

Informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De informatieplicht, oftewel de IPWM is per 1 juli 2019 verplicht gevolgd door de erkende energiebesparende middelen. Dit betekent dat u uiterlijk voor 1 juli 2019 had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd?

Recentelijk wordt hier streng op gecontroleerd. Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een onnodige boete en kijk welke erkende maatregelen op uw branche van toepassing zijn!

Intake gesprek op locatie

Inspecteur komt op locatie en rapporteert de reeds getroffen maatregelen en de nog te treffen verplichte maatregelen.

Opstellen rapport

Wij analyseren, controleren en verwerken uw gegevens, zodat alles compleet staat in ons systeem.

Indienen rapport E-loket

Wij dienen het rapport in het E-loket van de RVO. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat, waarmee u heeft voldaan aan de informatieplicht!

Wat kunt u van ons verwachten:

1. Inspecteur komt op locatie en rapporteert de reeds getroffen maatregelen en de nog te treffen
verplichtte maatregelen.
2. Wij analyseren, controleren en verwerken uw gegevens.
3. Wij dienen het rapport in het E-loket van de RVO.
4. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat, waarmee u heeft voldaan aan de
informatieplicht!
5. Wij hanteren een standaardtarief vanaf 699,- excl. BTW tot 1000 m2 per vestiging.

Groenbeheer Nederland

Valt u binnen een van de onderstaande sectoren? Dan bent u verplicht om te voldoen aan de informatieplicht.

Inrichtingen voor vervaardiging van metalen in primaire vorm en/of metaalproducten met machines en apparaten (ook elektrische en elektronische). Denk aan giet-, wals-, smelt- of smeedprocessen, evenals (spaanloze, verspanende en thermische) mechanische bewerking en/of eindbewerking van metalen. Oppervlaktebehandeling (via procesbaden, stralen of coaten) en het verbinden van metalen of legeringen (zoals lassen en solderen).

Inrichtingen voor reparatie en installatie van machines en apparaten.

Indicatie SBI-codes: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 en 33.

Inrichtingen voor het herstel van onderdelen van motorvoertuigen (met carrosserieherstel), motorfietsen, caravans/campers en aanhangwagens. Denk aan (spaanloze, verspanende en thermische) mechanische bewerking en/of eindbewerking van metalen. Oppervlaktebehandeling via coatprocessen en het verbinden van metalen of legeringen (zoals lassen en solderen).

Voor de mobiliteitsbranche (waarvoor veelal de SBI codes 45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77 worden gebruikt) geldt een ander pakket met erkende maatregelen (pakketnummer 10). Als echter binnen de mobiliteitsbranche sprake is van een herstelwerkplaats, dan geldt daarvoor het pakket voor de bedrijfstak autoschadeherstelbedrijven.

Indicatie SBI-codes: 45.204, 45.112, 45.191, 45.192, 45.203, 45.205.

Inrichtingen voor medische en tandheelkundige behandeling, verzorging, verpleging en/of genezende behandelingen, veterinaire dienstverlening (laboratoria), keurings- en controlediensten (laboratoria), penitentiaire inrichtingen, ((jeugd)gevangenissen, tbs instellingen, woonfuncties in de zorg. Het gaat om inrichtingen met een gezondheidszorgfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012. Denk aan een ziekenhuis, psychiatrische inrichting, medisch centrum, polikliniek, praktijkruimten voor een huisarts en/of een fysiotherapeut of een tandartspraktijk. Ook inrichtingen met een woon- en verblijffunctie voor het aanbieden van intramurale zorg vallen onder dit pakket met erkende maatregelen.

Indicatie SBI-codes: 71.2, 75, 84.23.2, 86, 87.

Inrichtingen voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. De inrichting heeft een kantoorfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012. Denk aan het openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen en zakelijke en financiële dienstverlening.

Indicatie SBI-codes: 64 t/m 74 en 84.

Inrichtingen voor onderwijs, opleidingen en cursussen met of zonder praktijkonderwijs. De inrichting heeft een onderwijsfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012. Denk aan basis-, voortgezet- en hoger onderwijs en universiteiten.

Inrichtingen voor natuur-wetenschappelijke research (laboratoria).

peuterspeelzalen en kinderopvang.

Indicatie SBI-codes: 72, 85, 88.91.

Bedrijven met activiteiten voor transport, bewerking en opslag van data door het extern beschikbaar stellen van serverruimten en ICT-apparatuur. De erkende maatregelen hebben betrekking op het energieverbruik van het proces (servers en koeling/ventilatie daarvan).

Ook voor het kantoor, wanneer deze samen met het datacenter één inrichting vormt, is een aantal maatregelen opgenomen.

Indicatie SBI-codes: 61, 62, 63.

Inhoud accordeon

Inrichting voor de verwerking en/of vervaardiging van producten van kunststof- en/of rubber. Het gaat om het bewerken en/of verwerken van polyesterhars, hermoplasten, schuimen/expanderen van kunststof en/of rubberverwerking inclusief de recycling van rubber en kunststof. Ook activiteiten als mengen, malen, blazen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren.

Indicatie SBI-codes: 22.

Inrichtingen voor activiteiten binnen de levensmiddelenmiddelenindustrie. Denk aan de vervaardiging van fruit- en groentesap, verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden), vervaardiging van frisdranken waaronder productie van mineraalwater en overig gebotteld water waaronder ook vruchtensiropen, vervaardiging van limonadesiroop, kleine brouwerijen. Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren, verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk.

Voor de overige subsectoren zoals genoemd in de SBI-codes 10 en 11 zijn geen erkende maatregelen in dit pakket opgenomen.

Indicatie SBI-codes: 10.32, 10.39, 10.7, 10.82, 10.82.1, 10.82.2, 10.89, 11.05, 11.07.

Inrichtingen voor het uitvoeren van activiteiten met gewassen die geteeld of gekweekt worden, of activiteiten met landbouwhuisdieren die gefokt, gemest, gehouden of verhandeld worden.

Indicatie SBI-codes: 01.11 tot en met 01.64.

Inrichtingen voor het uitvoeren van activiteiten zoals autodealerbedrijven, onafhankelijke autobedrijven, autoverhuurbedrijven, revisiebedrijven, truckbedrijven, truck- en trailerbedrijven, caravan- en camperbedrijven, aanhangwagenbedrijven, gemotoriseerde en ongemotoriseerde tweewielerbedrijven en bandenservicebedrijven.

Voor de autoschadeherstelbedrijven zijn andere erkende maatregelen aangewezen (zie pakket met nummer 2). Die lijst is ook van toepassing op de autoschadeherstelwerkplaatsen binnen de mobiliteitsbranche.

Onderliggend pakket is niet van toepassing op tankstations (SBI-code 47.3) en autowasinrichtingen, want voor die bedrijfstak is een ander pakket met erkende maatregelen van toepassing (zie pakket met nummer 16).

Indicatie SBI-codes: 45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77.

Inrichtingen voor vervaardiging van papier, karton en karton- en papierwaren.

Inrichtingen met drukkerijen en reproductie van opgenomen media.

De lijst is nadrukkelijk niet van toepassing op inrichtingen van productie van papier met SBI-code 17.12.

Indicatie SBI-codes: 17, 18.

Inrichtingen voor het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in hotels en motels.

Inrichtingen voor hoteldienstverlening (zoals pensions en appartementhotels) en voor restaurants die volledige maaltijden verschaffen voor directe consumptie ter plekke, al dan niet in combinatie met dranken en kleine etenswaren voor directe consumptie.

Cafetaria’s, ijssalons, lunchrooms, snackbars, eetkramen (SBI 56.1), cafés (SBI 56.3), conferentieoorden (SBI 55.10.2) en hotels of restaurants met een conferentiegelegenheid.

Indicatie SBI-codes: 55.10.1, 55,10.2, 56.1, 56.10.1, 56.3

Inrichtingen voor de vervaardiging van stortklaar beton.

Inrichtingen voor de vervaardiging van producten van beton voor de bouw, vervaardiging van mortel in droge vorm, vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement.

Indicatie SBI-codes: 23.611, 23.63, 23.64, 23.69.

Inrichtingen voor de vervaardiging van verf en drukinkt.

Indicatie SBI-codes: 20.3.

Inrichtingen voor de machinale reiniging van gemotoriseerde voertuigen.

Inrichtingen voor motorbrandstofverkooppunten.

Indicatie SBI-codes: 45.20.5, 47.3.

Inrichtingen voor het zagen en schaven en overige primaire houtbewerking, inrichtingen voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).

Inrichtingen voor vervaardiging van houten emballage.

Inrichtingen voor vervaardiging van meubels, voor vervaardiging van houtskeletbouw en voor vervaardiging van dakelementen.

Inrichtingen voor de groothandel in hout en plaatmateriaal.

Indicatie SBI-codes: 16.10.1, 16.2, 16.24, 31, 41.2, 43.91, 46.73.1.

Inrichtingen voor niet energie-intensieve processen en overwegend de functie van een bedrijfshal. Het gaat om inrichtingen voor activiteiten in de bouwnijverheid, voor de groothandel en handelsbemiddeling (uitgezonderd handel in auto’s en motorfietsen) en om inrichtingen in vervoer en opslag.

Inrichtingen voor opslag en dienstverlening voor vervoer en om inrichtingen van technische installatiebedrijven.

Inrichtingen voor de groothandel in hout en plaatmateriaal (met SBI-code 46.73.1) en inrichtingen voor vervoer via transportleidingen (SBI-code 49.5) vallen niet onder dit pakket met erkende maatregelen.

Indicatie SBI-codes: 41, 42, 43, 43.2, 46, 49, 52.

Inrichtingen voor detailhandel zoals winkels en supermarkten.

Het gaat hier nadrukkelijk niet om benzinestations (SBI-code 47.3), markthandel (SBI-code 47.8), detailhandel niet via winkel of markt (SBI-code 47.9) en/of groothandel en handelsbemiddeling (SBI-code 46).

Indicatie SBI-codes: 47.

Voor uw bedrijfstak is geen EML opgesteld. Neem contact op om vast te stellen welke maatregelen van toepassing zijn.